Wil je financiele werkzaamheden extern
uitbesteden?

Wanneer je als bedrijf groeit is het soms interessanter om eerst een kracht tijdelijk in te huren dan direct iemand aan te nemen. Je weet ook nog niet altijd wat voor type persoon je wilt voor een bepaalde financiële functie. Soms is de functie zelfs helemaal nieuw voor je bedrijf.

Tijdelijke invulling

Onze medewerkers zijn in staat tijdelijke posities op te vullen voor diverse financiële functies. Dit kan bijvoorbeeld zijn tijdens iemand haar zwangerschapsverlof of wanneer een bestaande medewerker ontslag heeft genomen en er nog geen vervanging is. De financiele rollen hebben vaak zo'n belangrijke functie in een organisatie dat je ze niet onbeheerd wil laten.

Termijnen

In principe zijn alle termijnen mogelijk. Of het nou tijdelijke invulling is of langdurige invulling.

Uren

Het minimum aantal uren is een bij de opdrachtgever geldende werkdag. Het is dus volledig in te richten naar wens en behoefte.

Rollen

Er zijn diverse rollen en functies die wij kunnen invullen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van enkele van de meest gevraagde functies.

Je kunt op de functie klikken voor een korte uitleg.

Boekhouder

Een boekhouder verwerkt alle boekingen die voorkomen binnen een administratie. Denk aan betalingen, inkoop- en verkoopfacturen.

Medewerker financiële administratie

Een medewerker financiële administratie verzorgt alle diensten op de afdeling financiële administratie. Het gaat hier bijvoorbeeld om de debiteuren- en crediteurenadministratie. 

Salarisadministrateur

Een salarisadministrateur is verantwoordelijk voor het correct verwerken van de salarismutaties en het opstellen van de salarisstroken.

Financieel adviseur

Een financieel adviseur helpt jou bij jouw bedrijfsmatige keuzes over bijvoorbeeld investeringen of een financiële planning.

Business controller

De business controller voorziet het bedrijf en leiding van het bedrijf tijdig van de juiste informatie om de gestelde doelen te bereiken. Tegenwoordig bouwt de business controller hier zelf reports voor.

Financieel controller

Een financieel controller is verantwoordelijk voor tijdig en correct advies aan het hoger management van een organisatie op het gebied van financiële, strategische en bedrijfskundige vraagstukken.

Group controller

De group controller of concerncontroller is de eindverantwoordelijke voor een groep aan bedrijven of aan een concern van business units. De groepscontroller treedt hierbij op als adviseur naar de directie. Vaak is deze rol ook breder dan alleen financieel advies.

CFO

Een CFO is de financieel directeur en eindverantwoordelijk voor alle financiële zaken.

Laat ons jou ook helpen!

We bijten niet, beloofd.