Analyse
& scope

We onderzoeken kort en bondig wat de verwachtingen zijn. Het is van belang dat het ware vraagstuk boven tafel komt. Het is mooi als we een succes graadmeter kunnen bepalen.

  • Hoe wordt er nu met het vraagstuk omgegaan?
  • Wat zijn de gevolgen?
  • Wie voelt deze gevolgen?

Project
ontwerp

We proberen een kleine test uit om te kijken of het in lijn met de verwachting ligt en om de oplossingsrichting te testen. In geval van een externe consultant kan dit ook een kennismaking zijn. Zo voorkomen we onnodige input en proberen we zo snel mogelijk te focussen op de gewenste output.

  • Wat zijn de mogelijkheden?
  • Wat kan er goed en/of fout gaan?
  • Wie zijn de betrokkenen?

 

Specificatie
fase

We overleggen waar we dieper op in gaan en wat minder relevant is. We testen onze aannames en specificeren het project.

  • Wat moeten we doen om het project te laten slagen?
  • Wie is verantwoordelijk en waarvoor?
  • Wat moeten we doen en wanneer?

Aan de
slag

Veel koffie en doorwerken. We doen er alles aan om de gekregen kans succesvol af te ronden.

Evaluatie
& toekomst

Wanneer het project in de lijn van de verwachting ligt dan zullen er afspraken gemaakt worden wat het vervolg zal zijn.

Wij streven er altijd naar dat onze werkzaamheden overgedragen worden aan interne medewerkers of een systeem.

Degene die zich overbodig maakt heeft altijd werk.